Виплата страхового відшкодування по ОСАЦВ у разі банкрутства страховика

Банкрутство страховика

На сьогоднішній день, досить часто можна почути про те, що та чи інша фінансова установа збанкрутіла. Нажаль це стосується і страхових компаній. У разі якщо після настання ДТП страхова компанія винуватця ДТП, в якій було застраховано його цивільну відповідальність, не виплачує вам страхове відшкодування, а при зверненні до такої компанії виявляється, що вона збанкрутіла, не варто відчаюватись, – страхове відшкодування Вам буде виплачено.

Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» визначено, що у разі банкрутства або ліквідації страховика, обов’язок щодо сплати страхового відшкодування по страхуванню цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів покладається на Моторно (Транспортне) Страхове Бюро України (далі – МТСБУ).

Важливим є нюанс передбачений частиною 6 статті 87 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», якою передбачено, що у разі визнання господарським судом страховика банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, всі договори страхування, укладені таким страховиком, за якими страховий випадок не настав до дати прийняття зазначеного рішення, припиняються. З цієї норми вбачається, що

у разі настання страхового випадку після винесення господарським судом постанови, якою страховика було визнано банкрутом, ви не зможете вимагати виплати страхового відшкодування

оскільки, Ваш договір обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – ОСАЦВ) буде розірваний.

При цьому Ви маєте право вимагати повернення частини виплаченої страховику страхової премії пропорційно різниці між строком, на який був укладений договір страхування, і строком, протягом якого фактично діяв договір страхування. З даного правила, існує виключення, згідно з яким, у разі реалізації єдиного майнового комплексу страховика, таке відчуження дозволяється за умови, що покупець згодний взяти на себе зобов’язання з виконання умов договорів, які ще діють на момент купівлі-продажу такого  єдиного майнового комплексу страховика та страхові випадки по яким ще не наступили, до моменту визнання судом страховика банкрутом.

Якщо ж страховий випадок настав до дня визнання судом страховика банкрутом, винуватець ДТП невідкладно, але не пізніше трьох робочих днів з дня настання дорожньо-транспортної пригоди, повинен письмово надати страховику, з яким укладено договір ОСАЦВ повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду встановленого МТСБУ зразка.

Для отримання виплати страхового відшкодування по ОСАЦВ потерпілий або інша особа, яка має право на отримання такого відшкодування (близькі родичі померлого при ДТП, банк або інша юридична особа у якої застрахований транспортний засіб перебуває в заставі, або такому транспортному засобу було заподіяно шкоду в результаті такого ДТП) протягом 30 (тридцяти) днів з дня подачі винуватцем ДТП повідомлення про настання страхового випадку має подати до МТСБУ:

  1. Заяву на отримання страхового відшкодування.
  2. Паспорт громадянина, або інший документ, яким може бути посвідчено особу.
  3. Реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його присвоєння).
  4. Документ, що підтверджує право власності на пошкоджене майно на день скоєння дорожньо-транспортної пригоди, – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, заподіяної майну.
  5. Свідоцтво про смерть потерпілого – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди, пов’язаної із смертю потерпілого.
  6. Документи, що підтверджують витрати на поховання потерпілого, – у разі вимоги заявника про відшкодування витрат на поховання потерпілого.
  7. Документи, що підтверджують перебування на утриманні потерпілого, його доходи за попередній (до настання дорожньо-транспортної пригоди) календарний рік, розміри пенсій, надані утриманцям внаслідок втрати годувальника, – у разі вимоги заявника про відшкодування шкоди у зв’язку із смертю годувальника.
  8. Документ, що посвідчує право заявника на отримання страхового відшкодування (довіреність, договір оренди, свідоцтво про право на спадщину), у разі якщо заявник не є потерпілим або його законним представником.
  9. Банківські реквізити заявника за наявності.

Слід зауважити, що законодавчо не врегульовано питання відповідальності за порушення строків повідомлення та подачі документів до МТСБУ при настанні страхового випадку у разі банкрутства страховика з яким було укладено договір ОСАЦВ. Це на практиці може породжувати ряд запитань, які скоріше за все доведеться вирішувати в судовому порядку. Зокрема

можуть виникнути питання щодо пропуску строку повідомлення про настання страхового випадку та пред’явлення заяви на отримання страхового відшкодування.

Суди розглядаючи справи пов’язані зі здійсненням МТСБУ виплат страхових відшкодувань по ОСАЦВ у разі банкрутства страховика неодноразово акцентували увагу на такому обов’язку МТСБУ.

Одразу слід зауважити, що слід чітко розмежовувати поняття банкрутства та ліквідації страховика. Банкрутство страховика відбувається у випадку, якщо страховик не в змозі виконувати свої зобов’язання перед кредиторами, в тому числі і за договорами страхування. Ліквідація страховика може відбуватись не обов’язково у зв’язку з неможливістю виконувати страховиком свої зобов’язання.

Так ліквідація страховика може відбуватись за рішенням засновників страховика, або ж за рішенням органів державної влади. Вказаний нюанс має значення, оскільки у разі ліквідації страховика за його власним рішенням, до моменту припинення страховика та внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі – ЄДРПОУ), обов’язки з виплати страхових відшкодувань за договорами обов’язкового страхування цивільно-правової  відповідальності виконує ліквідаційна комісія страховика.

Якщо ж на момент звернення потерпілої особи до страховика за відшкодуванням, страховика вже було ліквідовано, про що є запис в ЄДРПОУ, відшкодування збитків здійснюється МТСБУ.

Якщо Вами було подано заяву до страховика, який на момент настання страхового випадку був на стадії ліквідації, але не був визнаний банкрутом, та на момент подання заяви про виплату страхового відшкодування майна страховика недостатньо для покриття витрат, обов’язок по виплаті такого страхового відшкодування переходить до МТСБУ. При цьому виконання обов’язків по виплаті такого страхового відшкодування гарантується коштами відповідного централізованого страхового резервного фонду МТСБУ.

Вище вказані нюанси не завжди відомі пересічним особам, що призводить в решті решт до порушення їхніх прав. Частиною 2 статті 68 Конституції України закріплено загальновідомий принцип, що «незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності», але нажаль ніде та ніяк не визначено обов’язку не зловживати незнанням особами своїх прав.

Юристи, які спеціалізуються на наданні юридичної допомоги при роботі зі страховими компаніями, у зв’язку зі специфікою їх роботи знають про наявність таких нюансів та використовують їх при відстоюванні інтересів своїх клієнтів. Тому для захисту своїх уже порушених прав та не допущення порушення  страховими компаніями Вашіх прав в подальшій співпраці, як при укладанні договорів страхування так і при настанні страхових випадків, слід обов’язково звертатись за консультацією до кваліфікованих страхових юристів.

Замовити дзвінок
Задати питання online