Захист від регресного позову страхової компанії у разі ДТП

Захист від регресного позову страхової компанії у разі ДТП

Дуже часто страхувальники (особи які застрахували свої майнові інтереси) після укладання договору страхування вважають, що в подальшому, у разі настання дорожньо-транспортної пригоди (далі – ДТП), їхньою єдиною проблемою буде своєчасно повідомити страхову компанію (далі – СК) про настання ДТП та подати необхідні документи для виплати страхового відшкодування. Але якщо Ви є винуватцем ДТП то ані страховий поліс КАСКО, ані страховий поліс ОСАЦВ скоріш за все не зможе захистити Вас від регресних вимог СК потерпілих при ДТП. Окрім того, за наявності певних обставин, Ви можете отримати регресний позов навіть від СК, в якій Ви застрахували свою цивільну відповідальність.

Згідно чинного законодавства, до СК, яка виплатила страхове відшкодування за договором майнового страхування, переходить право вимоги до особи, відповідальної за заподіяння збитків.

СК може звернутись до Вас, як до винуватця ДТП, з регресною вимогою у таких найпоширеніших випадках:

1. Виплати по ОСАЦВ недостатньо для повного покриття збитків, заподіяних при настанні ДТП.

Чинним законодавством встановлено, що розмір страхової суми за договорами обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, за шкоду заподіяну майну потерпілих становить 100000 гривень, а у разі оформлення ДТП по європротоколу – 50000 гривень.

З вказаного вбачається, що

за полісом ОСАЦВ в залежності від варіанту оформлення ДТП максимальний розмір страхового відшкодування не може перевищувати 100000 або 50000 гривень.

Тобто, у разі якщо розмір збитків перевищує вказані суми, тоді сума збитків, яка перевищує граничні суми страхових відшкодувань, має бути відшкодована за Ваш власний рахунок.

2. Ви порушили вимоги статті 38 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон) і Ваша СК звернулась до Вас з регресною вимогою.

Це може статися у разі якщо:

  • страхувальником порушено строк повідомлення страховика про настання ДТП;
  • страхувальник не мав права керування транспортним засобом відповідної категорії;
  • страхувальник під час керування автомобілем знаходився у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або знаходився під впливом лікарських засобів які знижують увагу та швидкість реакції водія або ж водій відмовився пройти обстеження на стан сп’яніння;
  • страхувальник втік з місця ДТП;
  • встановлено, що ДТП настало в результаті невідповідності технічного стану автомобіля страхувальника вимогам ПДР;
  • якщо страховий випадок настав з використанням забезпеченого транспортного засобу в період, не передбачений договором страхування;

3. СК потерпілого, яка виплатила страхове відшкодування потерпілому, звернулась до Вас з регресною вимогою, як до винуватця ДТП або ж СК в якій застраховано Вашу цивільну відповідальність не здійснила виплати страхового відшкодування чи відмовила у виплаті такого.

Згідно чинного законодавства майнова шкода, завдана майну фізичної чи юридичної особи діями фізичної або юридичної особи, відшкодовуються особою яка заподіяла таку шкоду. Також встановлюється обов’язок особи, яка заподіяла шкоду, відшкодувати її, та право потерпілої особи на її відшкодування. Окрім цього,

до страхової компанії (після виплати страхового відшкодування) переходить право вимоги до особи, яка заподіяла збитки.

Вказані норми є правовою підставою для звернення СК з регресними вимогами до осіб винних у заподіянні збитків.

Також СК, в якій застрахована Ваша цивільна відповідальність, за наявності обставин, визначених статтею 37 Закону, має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. До таких обставин належать:

  • навмисні дії страхувальника, водія авто чи потерпілого на настання страхового випадку;
  • вчинення страхувальником, водієм авто чи потерпілими умисного злочину, що призвело до настання страхового випадку;
  • невиконання потерпілим або особою, яка має право на відшкодування обов’язків визначених вищевказаним Законом;
  • неподання заяви на отримання страхового відшкодування впродовж одного року з моменту настання страхового випадку.

У разі відмови СК, в якій Ви застрахували свою цивільну відповідальність, здійснити виплату, відшкодовувати завдані в результаті ДТП збитки доведеться Вам за власний рахунок.

Отримання від СК регресної вимоги, ще не означає, що у найближчий час Вам доведеться «розпрощатись» з певною сумою коштів. У деяких випадках можливо зменшити розмір регресних вимог страховика або ж взагалі відкинути вимоги страхової компанії.

У разі виникнення спору між Вами та СК з приводу регресних вимог останньої

слід в першу чергу звертати увагу на наявність або відсутність Вашої вини у настанні ДТП,

а від так і Вашої вини у завданні збитків. Згідно законодавства особа, яка завдала шкоди, звільняється від її відшкодування, якщо вона доведе, що шкоду завдано не з її вини. Якщо ж Ваша вина у заподіянні збитків відсутня, то і у СК відсутні підстави для звернення з регресною вимогою. Підтвердженням наявності або ж відсутності Вашої вини у ДТП може бути рішення суду, який розглядав справу про адміністративне правопорушення, а у випадках оформлення ДТП по європротоколу, сам протокол, складений учасниками ДТП.

Якщо Ви є винуватцем ДТП, то слід звернути увагу на те, що існує можливість зменшення розміру регресних вимог. Згідно чинного законодавства розмір відшкодування, яке підлягає виплаті особою, винною у заподіянні шкоди, може бути зменшено за умови наявності вини потерпілого та її ступеня, а також враховуючи матеріальне становище особи, винної у заподіянні шкоди.

Трапляються випадки, що після спливу певного часу, за який Ви навіть і забули про ДТП, Вам від СК потерпілого може прийти заява на відшкодування заподіяних збитків при ДТП, яке трапилось декілька років тому. В таких випадках слід одразу звертати увагу на строки позовної давності. Щодо регресних вимог СК до особи винної у заподіянні шкоди, законодавством спеціальних строків позовної давності не передбачено. Це означає, що у разі пропуску трирічного строку позовної давності СК втратила право вимоги на відшкодування Вами заподіяних збитків, а від так її вимоги є незаконними та відповідно такими, які не підлягають задоволенню у судовому порядку. Звичайно суд має право, за наявності поважних причин пропуску СК строку позовної давності, поновити такий строк. Але таке поновлення строку може бути оскаржене Вами, вже на етапі звернення СК до суду з відповідною заявою.

Окрему увагу слід приділити так званим службовим авто. Згідно законодавства юридична або фізична особа відшкодовує шкоду завдану їх працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов’язків. У таких випадках боржником за регресною вимогою виступає роботодавець.

У разі, якщо винуватцем ДТП є водій службового авто, важливе значення має момент настання ДТП.

Слід пам’ятати, що роботодавець відшкодовує завдану його працівниками шкоду, тільки під час виконання ними своїх трудових (службових) обов’язків. Якщо на момент скоєння ДТП водій службового авто не виконував своїх трудових (службових) обов’язків, боржником за регресною вимогою СК має виступати водій службового авто.

Не останню роль при застосуванні цієї норми відіграє характер правовідносин між водієм службового авто та автовласником. Якщо між водієм та власником транспортного засобу укладено договір про надання послуг, то у разі, якщо на момент скоєння ДТП водій службового авто діяв за завданням замовника (власника авто), відповідальність за заподіяння шкоди несе власник авто. В іншому разі відповідальним за заподіяння шкоди буде виступати водій службового авто.

Законом передбачено обов’язок страхувальника впродовж трьох робочих днів з дня настання ДТП повідомити СК про настання ДТП. У разі невиконання страхувальником цього обов’язку, СК має право після виплати відшкодування звернутись до страхувальника з регресною вимогою. Так, в судовій практиці спори щодо несвоєчасного повідомлення страхувальником СК про настання ДТП є однією з найбільш поширених категорій справ пов’язаних з регресними вимогами СК. До 2015 року позиція страхувальників у такій категорії справ була досить складною, оскільки до висловлення Верховним судом України (далі – ВСУ) своєї позиції, щодо розгляду такої категорії справ, суди у таких справах зазвичай приймали сторону саме СК.

Вирішуючи саме такий спір ВСУ зазначив, що обов’язок страхувальника повідомити СК про настання ДТП передбачено для забезпечення можливості СК здійснити перевірку обставин настання ДТП власними силами, та запобігти необґрунтованим виплатам. Але у разі якщо СК визнала ДТП страховим випадком, та в подальшому добровільно здійснила виплату потерпілому, то виключно не повідомлення винуватцем ДТП СК про настання ДТП не може бути підставою для задоволення регресних вимог СК.

Окремо слід зауважити, що

у разі неможливості повідомити СК про настання ДТП у вказаний строк з поважних причин, які можуть бути документально підтверджені, СК позбавляється права регресної вимоги до страхувальника.

Тому у разі звернення до Вас СК з регресною вимогою, у зв’язку з неповідомленням про настання про ДТП, слід брати до уваги зазначену позицію ВСУ та положення законодавства, яке звільняє страхувальника від обов’язку повідомляти про настання ДТП за наявності поважних причин.

Вказані законодавчі нюанси відомі далеко не всім. Їх знання та правильне застосування під час досудових, а головне – судових тяжб зі страховою компанією є запорукою успішного захисту прав страхувальника. Тому, якщо до Вас звернулася страхова компанія з регресним позовом, слід не гаючи часу залучати професійних юристів, які спеціалізуються на даній категорії справ. Це допоможе Вам зберегти не тільки власний час, але й уникнути надмірних витрат.

Замовити дзвінок
Задати питання online