Франшиза в договорах ОСАЦВ

франшиза

Договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів може бути передбачена франшиза. В сфері страхування під поняттям «франшиза» мається на увазі частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором страхування. Тобто, франшиза, це частина збитків, які виникли в результаті настання страхового випадку, які відшкодовуються страхувальником особисто, за власні кошти. Франшиза застосовується з метою спонукати страхувальника ставитись до свого майна або ж застрахованих майнових інтересів таким чином ніби вони є не застрахованими. Тобто франшиза застосовується як спосіб запобігання настання страхових випадків, які можуть настати в результаті недбалості самого страхувальника.

Франшиза може передбачатись і договорами обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (надалі – Договір ОСАЦВ). Можливість застосування такої франшизи передбачається безпосередньо спеціальним нормативно-правовим актом Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (надалі – Закон Про ОСАЦВ).

Згідно з Законом Про ОСАЦВ розмір франшизи по Договору ОСАЦВ не може перевищувати 2 (двох) відсотків від розміру страхової суми. Станом на жовтень 2018 року страхова сума за Договором ОСАЦВ становить 100 000 (сто тисяч) гривень. Від так, розмір франшизи по Договору ОСАЦВ не може перевищувати 2 000 (дві тисячі) гривень. При цьому, слід звернути увагу, що франшиза може бути застосована виключно при відшкодуванні шкоди завданої майну потерпілих, а при відшкодуванні шкоди завданої життю та здоров’ю потерпілих застосування франшизи не допускається.

При застосуванні франшизи розмір страхового відшкодування зменшується на визначений Договором ОСАЦВ розмір франшизи. Якщо ж збитки менші ніж встановлений розмір франшизи, то страхова компанія взагалі звільняється від обов’язку здійснювати виплату страхового відшкодування (за умови, що відсутня шкода життю та здоров’ю потерпілого).

Зрозуміло, що якщо Договором ОСАЦВ передбачається застосування франшизи то частина збитків, які підпали під розмір франшизи підлягають повному відшкодуванню за рахунок самого винуватця дорожньо-транспортної пригоди, як це прямо передбачається Законом Про ОСАЦВ та Цивільним Кодексом України.

Замовити дзвінок
Задати питання online