Як створити ОСББ?

Як створити ОСББ

Право власників квартир багатоквартирного будинку на створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (надалі – ОСББ) передбачено статтею 385 Цивільного кодексу України. Метою створення ОСББ є забезпечення реалізації права співвласників багатоквартирного будинку на володіння та користування спільним майном співвласників, забезпечення належного утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території, сприяння співвласникам багатоквартирного будинку в отриманні житлово-комунальних послуг.

ОСББ є юридичною особою. Створення та державна реєстрація створення ОСББ здійснюється у відповідності до законодавства, що регулює процедуру створення юридичних осіб. Але не дивлячись на це процедура створення та державної реєстрації створення ОСББ має ряд особливостей. До таких особливостей слід віднести порядок скликання установчих зборів, порядок голосування та підрахунку голосів при вирішенні питань, винесених на порядок денний установчих зборів, порядок оформлення результатів проведення установчих зборів та інше.

Скликання установчих зборів здійснюється ініціативною групою, яка складається не менш як з трьох власників квартир або нежитлових приміщень.

Для скликання установчих зборів Вам буде потрібно: підготувати проект протоколу установчих зборів, реєстр присутніх на зборах (по суті, це список співвласників), листок голосування на установчих зборах, картки голосування, підготувати пропозиції щодо складу правління ОСББ та ревізійної комісії, підготувати проект статуту ОСББ, зарезервувати у державного реєстратора назву ОСББ, вирішити питання про місце проведення установчих зборів, оповістити всіх співвласників про проведення установчих зборів та порядок ознайомлення з проектом статуту.

Навіть без досвіду та юридичної освіти Ви можете без проблем зробити левову частину цих кроків, але якщо хоча б один документ не буде відповідати вимогам Закону чи декілька співвласників багатоквартирного будинку не будуть належним чином повідомлені – це вже може поставити під питання законність таких зборів та навіть може слугувати підставою для судових позовів окремих невдоволених громадян.

Як показує практика, майже кожне ОСББ стикається з проблемою повідомлення мешканців про проведення установчих зборів (складності виникають через неможливість отримання інформації стосовно того, хто є власником). Що ж робити в такому разі?

Для отримання необхідних нам відомостей про співвласників існує спеціальний реєстр речових прав на нерухоме майно

та відповідні органи, які уповноважені надавати необхідну Вам інформацію.

Також хотілося би зробити акцент на тому, як відбувається голосування. Рішення на установчих зборах приймається шляхом поіменного голосування. Згідно Закону – кожен співвласник (його представник) під час голосування має кількість голосів, пропорційну до частки загальної площі квартири чи нежитлового приміщення співвласника в загальній площі всіх квартир і нежитлових приміщень, розташованих у багатоквартирному будинку.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини загальної кількості всіх співвласників. Рішення оформлюється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування (“за” або “проти”).  Якщо  рішення не набрано необхідної кількості голосів “за” або  “проти”, проводиться письмове опитування  співвласників, які не голосували на установчих зборах. Таке опитування може бути проведено протягом 15 календарних днів із дати проведення установчих зборів.

Водночас, якщо протягом зазначеного строку необхідної кількості голосів “за” не набрано, рішення вважається неприйнятим. Усі результати опитування фіксуються в протоколі зборів. Голоси, подані в результаті проведення процедури письмового опитування, враховуються під час прийняття рішення та мають таку саму юридичну силу, як і голоси, подані безпосередньо на установчих зборах. Листки письмового опитування співвласників пронумеровуються, прошнуровуються та додаються до відповідного протоколу зборів.

Якщо ВСІ вищезгадані кроки не будуть належним чином виконані під час проведення установчих зборів ОСББ, то установчі збори ОСББ будуть визнані такими що не відбулись, а це потягне за собою визнання недійними рішень прийнятих на таких зборах. В кінцевому результаті це зведе нанівець Ваші зусилля. Щоб цього не сталося – радимо своєчасно звертатися до спеціалістів.

Моментом, із якого ОСББ вважається створеним, є не прийняття рішення установчими зборами про створення ОСББ , а його державна реєстрація, оскільки ОСББ буде вважатись створеним лише після внесення відомостей про таке ОСББ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Хотілося би звернути Вашу увагу на те, що державна реєстрація об’єднань проводиться безоплатно.

При проведенні державної реєстрації створення ОСББ особливу увагу слід звернути на правильність підготовки установчих документів та повноту пакету документів,

які будуть подаватись державному реєстратору для проведення реєстрації (заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи, протокол установчих зборів, два примірника оригіналу і п’ять копій статуту об’єднання та список членів об’єднання). Подавати ці документи державному реєстратору можна як особисто, так і шляхом поштового відправлення.

Хочемо наголосити, що вимагати будь-які інші документи державний реєстратор не має права.  Але в свою чергу, невідповідність змісту установчих документів ОСББ вимогам законодавства або ж неповнота пакету документів, поданих державному реєстратору, є причиною для відмови у проведенні державної реєстрації створення ОСББ. У разі коли в результаті перевірки  виявлено, що заявником подано не всі необхідні документи або вони не відповідають вимогам законодавства,  орган  державної  реєстрації  повідомляє  про   це заявника та повертає  йому документи.

Звичайно, Ви можете виправити недоліки та подати документи повторно, але це може потребувати у Вас величезних затрат сил та ресурсів: як фінансових, так і людських. А саме головне – це може сильно “потріпати” Вам нерви та зробити зайвий клопіт, на який у пересічної працюючої людини просто не буде часу, тим паче, що це може затягнутися на довгі місяці.

Тому для зменшення ризиків відмови у проведенні державної реєстрації створення ОСББ, при створенні ОСББ не зайвим буде залучитись підтримкою юристів, які спеціалізуються на питаннях ОСББ. Такі спеціалісти допоможуть Вам у розробці проектів установчих документів, нададуть юридичну оцінку вже підготовленим проектам установчих документів, перевірять повноту пакету документів необхідних для проведення державної реєстрації створення ОСББ та у разі необхідності будуть представляти Ваші інтереси в реєстраційній службі при проведенні державної реєстрації створення ОСББ.

Замовити дзвінок
Задати питання online