Обопільна вина при ДТП

Обопільна вина

Не завжди винуватцем дорожньо-транспортної пригоди (надалі – ДТП) є лише одна особа. Досить часто винуватцями ДТП визнають декількох осіб. У таких випадках зазвичай говорять, що в таких осіб обопільна вина у спричиненні ДТП, та всі наслідки, які настають після спричинення ДТП стосуються всіх осіб винних в ДТП.

Слід зауважити, що в законодавстві не наведено визначення поняття «обопільна вина». На практиці цей термін використовують у випадках коли у спричиненні ДТП винні декілька учасників ДТП.За наявності такої обопільної вини на практиці виникає досить багато проблемних питань.

Першою з таких проблем є все ж таки сам факт наявності в учасників ДТП обопільної вини у спричиненні ДТП. Попереднє встановлення факту обопільної вини учасників ДТП здійснюється правоохоронними органами, якими здійснюється фіксація та оформлення факту ДТП. Особливу увагу потрібно звернути на словосполучення «попереднє встановлення факту обопільної вини», оскільки встановлення наявності або відсутності в учасників ДТП вини у спричиненні будь-якого ДТП здійснюється виключно в судовому порядку, самими ж працівниками правоохоронних органів, якими здійснювалась фіксація ДТП, наявність, відсутність або ж ступінь вини у спричиненні ДТП не встановлюється.А тому, якщо представники правоохоронних органів говорять про те, що у спричиненні ДТП у обопільна вина декількох учасників ДТП, насправді ж це не завжди може бути так.

Досить частим є випадки, коли працівники правоохоронних органів, які прибули на місце ДТП для його оформлення, якщо вони бачать, що оформлення ДТП, та безпосередньо встановлення винуватця ДТП буде досить складним, не бажаючи займатись з’ясуванням хто саме з декількох учасників ДТП спричинив таке ДТП можуть притягнути до відповідальності декількох учасників ДТП. Якщо Ви вважаєте, що винним у спричиненні ДТП є інша особа, а Вас притягують до адміністративної відповідальності безпідставно, то в таких випадках в протоколі про адміністративне правопорушення у спеціально відведеній для цього графі слід зазначити, що ви не згодні з зазначеними відомостями, та в подальшому оскаржувати такий протокол про адміністративне правопорушення. Для того аби успішно захистити свої права слід здійснити щонайменше фото- та відеофіксацію місця ДТП та залучити по можливості свідків, які підтвердили б ваші показання. Не слід забувати також і про можливість запису факту настання ДТП міськими камерами, якщо такі були встановлені на місці ДТП.

Оформлення факту ДТП, у випадку можливої обопільної вини учасників ДТП здійснюється в аналогічному порядку, що і у випадках можливої вини лише однієї особи, за виключенням одного:

протокол про вчинення адміністративного правопорушення та відповідне притягнення до адміністративної відповідальності здійснюється щодо декількох учасників ДТП,

які можуть бути причетні до настання ДТП.

Другою проблемою з якою Ви можете зіткнутись у таких випадках – це отримання відшкодування за заподіяну шкоду. С першого погляду здається, що все досить просто та між собою можна домовитись, що кожний самостійно ремонтує свій автомобіль. Але не завжди все так просто, особливо коли це стосується отримання страхового відшкодування.

Спочатку звернемо увагу на обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.Зазвичай люди вважають, що в таких випадках страхове відшкодування не виплачується, а страхові компанії, користуючись цим, відмовляють у виплаті страхового відшкодування.Проте таке твердження є хибним, і страхове відшкодування у таких випадках все ж таки виплачується. З суті цього виду страхування випливає, що страхове відшкодування потерпілій особі виплачується у разі якщо в результаті ДТП у винуватця (винуватців) ДТП, виникає зобов’язання з відшкодування заподіяної ними шкоди, тобто існують підстави для притягнення таких осіб до цивільно-правової відповідальності.

Як же бути, якщо потерпілий в результаті ДТП є ще і одним із винуватців ДТП? В таких випадках слід мати на увазі, що Ви можете розраховувати на страхове відшкодування, розмір якого залежить від процентного співвідношення Вашої вини у заподіянні шкоди. Наприклад, якщо винуватцями ДТП є дві особи, та судом визначено, що інший співучасник ДТП винний у спричиненні ДТП на 60%, а Ви відповідно на 40%, то якщо взяти загальний розмір збитків понесений Вами в результаті ДТП за 100%, то відповідно Ви отримаєте відшкодування у розмірі 60% від розміру понесених Вами збитків.

Знову ж таки, на теорії все досить просто. На практиці ж, можуть виникати ситуації, що ускладнюють процес отримання страхового відшкодування.Так, не визначення судом ступеня вини кожного із водіїв у спричиненні ДТП, може бути причиною того, що страхова компанія має право затримати виплату страхового відшкодування до встановлення ступеня вини кожного з учасників ДТП. Інколи страхові компанії можуть все ж таки взяти за основу співвідношення вини 50% на 50% без встановлення такого співвідношення в суді. Проте, страхова компанія може і не піти Вам на зустріч, та не здійснити виплати страхового відшкодування поки не буде здійснено встановлення судом такого співвідношення.

Суди, якими здійснюється розгляд справи про адміністративне правопорушення встановлюють лише наявність або ж відсутність вини особи у спричиненні ДТП,

не встановлюючи її ступеня у разі обопільної вини. Встановлення ж ступеня вини у таких випадках здійснюється в порядку цивільного судочинства. Як показує практика суди можуть визначити співвідношення як 50% на 50% так і можуть покласти більшість вини на когось із співучасників ДТП. Але знову ж таки, звертаючись до судової практики вбачається, що існує можливість оспорити встановлену судом ступінь вини учасника ДТП.

З отриманням страхового відшкодування по Каско теж виникають певні складнощі, і в першу чергу це пов’язано з самим Договором Каско. Так, якщо Договором Каско передбачено покриття збитків, які виникли в результаті порушення Правил Дорожнього руху (оскільки вина обопільна, а тому обидва учасники ДТП допустили порушення Правил Дорожнього руху) то страхова виплатить страхове відшкодування в межах понесених збитків. Якщо Договором передбачено, що збитки які виникли в результаті порушення Правил Дорожнього руху виключаються зі страхового покриття, то відповідно страхового відшкодування не варто очікувати. В таких випадках відшкодування збитків здійснюється страховою компанією іншого учасника ДТП, але вже в межах вини свого клієнта.

У разі, якщо понесені збитки, з урахуванням ступеня вини перевищують ліміт відшкодування по обов’язковому страхуванню цивільно-правової відповідальності, а Договір Каско відсутній, то відповідно відшкодування збитків непокритих полісом обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності проводиться за рахунок іншого учасника ДТП, але виключно в межах різниці між розміром виплаченого страхового відшкодування та розміром понесених збитків в результаті ДТП, з урахуванням Вашого ступеня вини у спричиненні ДТП.

Третьою проблемою, яка може настигнути учасника ДТП при обопільній вині це регресна вимога страхової компанії, іншого учасника ДТП, за умови, що у нього був укладений Договір Каско, або ж вимога іншого учасника (учасників ДТП), щодо відшкодування понесених збитків в результаті ДТП, у разі, якщо виплаченого страхового відшкодування недостатньо для покриття понесених збитків з урахуванням ступеня вини інших учасників ДТП. Проте в даному випадку проблемою буде не сама регресна вимога, а швидше розмір такої вимоги. Розмір такої регресної вимоги в будь якому разі не має перевищувати розміру ступеня вини в спричиненні ДТП особи до якої звертаються з регресною вимогою. У разі, якщо такої пропорції не дотримано, така вимога страхової компанії підлягає оскарженню. У випадках звернення інших учасників ДТП щодо відшкодування понесених збитків в результаті ДТП, у разі, якщо виплаченого страхового відшкодування недостатньо для покриття понесених збитків з урахуванням ступеня вини інших учасників ДТП, розмір таких вимог не має перевищувати розміру різниці між сумою виплаченого страхового відшкодування та розміром понесених збитків з урахуванням ступеню вини таких осіб у настанні ДТП.

В разі потрапляння в ДТП, не варто чекати поки розпочнуть виникати проблеми з винесенням судом постанови про притягнення Вас до відповідальності, встановленням судом правильного ступеня Вашої вини у спричиненні ДТП, з отриманням страхового відшкодування або отримання Вами регресної вимоги від страхової компанії. В таких випадках важлива кожна хвилина, а тому

відразу слід телефонувати до автоюриста для отримання юридичної допомоги

та зарученням його підтримкою для захисту своїх прав при врегулюванні конфліктних питань, виникнення яких пов’язано з настанням ДТП. Допомога при ДТП є однією з профільних сфер діяльності автоадвоката і йому відомі всі нюанси, які можуть виникнути при настанні ДТП. Своєчасне звернення до автомобільного юриста в разі ДТП, дасть Вам змогу заощадити Ваш час та кошти, оскільки достеменно відомо, що профілактика дешевше лікування.

Замовити дзвінок
Задати питання online