Оскарження дій страховика

жалоба

Недовіра до страхування, як способу захисту своїх майнових прав, здебільше викликана недовірою до самих страхових компаній, оскільки останні не завжди виплачують страхові відшкодування. Звичайно відмову страхової компанії у виплаті страхового відшкодування можливо оскаржити. Проте далеко не кожний має бажання оскаржувати дії страхової компанії, йти і судитись із нею, оскільки в перспективі це може затягнутись і на декілька років, а судові витрати (в тому числі витрати на професійну правничу допомогу) та інші витрати пов’язані з судовою тяганиною можуть досягти половини розміру не виплаченого страхового відшкодування, а інколи навіть перевищувати розміри такого відшкодування. Звичайно, судовий спосіб оскарження дій страхової компанії не є єдиним, хоча в багатьох випадках особи, які мають право на отримання страхового відшкодування скаржаться безпосередньо до суду. А тому розглянемо декілька можливих варіантів оскарження дій страховиків без звернення до суду.

Спочатку розглянемо оскарження дій страхової компанії до керівництва такої компанії. Зазвичай страхові компанії мають декілька філій, і рішення щодо здійснення страхових виплат у багатьох випадках здійснюється керівництвом на місцях. Тому якщо керівництвом філії Вам відмовлено в страховій виплаті, то буде доречно написати скаргу на дії працівників такої філії до головного офісу та висловити свою думку з приводу страхового випадку. Слушне буде посилання на відповідний пункт договору страхування або норму закону, яку було порушено при розгляді питання про виплату страхового відшкодування.

В скарзі має бути чітко вказано номер договору страхування, застраховане майно, або ж пошкоджене майно, дата, час та місце настання страхового випадку, характер пошкоджень застрахованого або пошкодженого майна, за наявності номер страхової справи, який був присвоєний при розгляді страхового випадку, філія страхової компанії із зазначенням адреси її місцезнаходження (по можливості вказати інші ідентифікуючі прикмети такої філії, а саме номер, назва, регіон діяльності), якою розглядалося питання виплати страхового відшкодування, результати розгляду та поданих до такої заяви копій документів, що стосуються страхового випадку. Необхідно зазначити аргументацію відмови керівника філії в страховій виплаті, думку особи яка має право на отримання страхового відшкодування з приводу цієї відмови та по можливості аргументацію своєї позиції з посиланням на норми чинного законодавства чи умови договору. При цьому до скарги варто долучити копію офіційної відмови страхової компанії у виплаті страхового відшкодування.

Подавати таку скаргу бажано через установу поштового зв’язку, цінним листом з описом вкладення. Це надасть Вам можливість:

  1. Чітко зафіксувати дату та час звернення до страхової компанії.
  2. Відслідковувати пересилання поштового відправлення та мати додаткове підтвердження отримання страховою компанією Вашої скарги.
  3. Завдяки опису до цінного листа Ви матимете підтвердження того, що Ви надсилали саме скаргу на дії філії страхової компанії.

Керівництво страхової компанії має надати відповідь на скаргу протягом 30 (тридцяти) днів з моменту отримання скарги страховиком. У разі, якщо страховою компанією не було надано відповіді на скаргу, керівництво такої страхової компанії можливо буде притягнути до адміністративної відповідальності.

Звичайно, можна звернутись і особисто в головний офіс страхової компанії та подати таку скаргу. В такому разі при собі необхідно мати ще один примірник скарги, на якому страхова компанія має поставити відмітку про отримання та присвоїти порядковий номер вхідної кореспонденції. За допомогою цього номера в подальшому при спілкуванні зі страховою компанією можливо буде ідентифікувати саме Вашу скаргу. Якщо ж страхова компанія відмовляється робити таку відмітку про отримання та присвоювати порядковий номер, бажано подати таку скаргу все ж таки через установу поштового зв’язку.

Оскаржувати дії страхової компанії також можливо до державного органу, який здійснює нагляд за діяльністю страхових компаній, а саме до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (надалі – Нацкомфінпослуг). Цей спосіб є більш дієвим у порівнянні з оскарженням дій страхової компанії до її керівництва. Звернутись до Нацкомфінпослуг можливо, як через установу поштового зв’язку (за допомогою того ж цінного листа з описом) так і шляхом особистого подання скарги. У цьому випадку також бажано на одному з примірників скарги отримати відмітку про одержання з номером вхідної кореспонденції.

Так після отримання від особи, яка має право на отримання страхового відшкодування скарги на дії страхової компанії, і за наявності підстав вважати, що розгляд такої скарги належить до компетенції Нацкомфінпослуг, регулятор витребує матеріали страхової справи у страхової компанії та перевіряє правомірність її дій, в тому числі і щодо правомірності відмови у виплаті страхового відшкодування. У разі виявлення порушень в діях страховика, Нацкомфінпослуг вживає заходи впливу щодо такої страхової компанії (видає приписи, притягує до адміністративної відповідальності, призупиняє дію ліцензій). Зміст скарги на дії страхової компанії до Нацкомфінпослуг є аналогічним змісту скарги, яка подається до керівництва страхової компанії.

Перелічені способи оскарження дій страховика не є взаємовиключними, а тому, якщо особа, яка має право на отримання страхового відшкодування, зверталась до керівництва страхової компанії зі скаргою, доречно буде долучити копію такої скарги з відміткою про вручення, а в разі якщо відповіді від керівництва страховика так і не було отримано про це потрібно зазначити в самій скарзі до Нацкомфінпослуг.

Здійснення страховими компаніями певних видів страхування передбачає їх обов’язок набути членства в спеціалізованих бюро. Якщо таке бюро наділено повноваженнями з контролю за діяльністю страхових компаній в певній сфері страхування, то додатково до вище перелічених органів можливо скаржитись і до таких бюро (для прикладу: Моторно (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ)).

Не дивлячись на нібито простоту всіх вище перелічених дій, людині, яка не стикається з цим кожного дня доволі легко допустити помилку при оскарженні дій страхової компанії. А тому, якщо Ви зіткнулись з необхідністю оскаржувати дії страховика бажано звернутись до фахівців, які підготують всі необхідні документи та проконсультують Вас по всіх проблемних питаннях.

Замовити дзвінок
Задати питання online