Про надання медичної інформації

Надання медичної інформації

Напевне в кожного лікаря  в практиці виникало питання,  відносно надання первинної медичної документації,  історії хвороби за вимогою пацієнта або його близьких родичів, але на жаль, виходячи з аналізу судової практики та відкритих кримінальних проваджень таке елементарне питання тягне за собою, інколи, досить серйозні проблеми для медичного закладу  та для лікуючого лікаря в цілому.

Інформація про стан здоров’я фізичної особи відноситься законодавством України до конфіденційної інформації, дане твердження (тлумачення) також міститься в низькі Рішень Конституційного суду України.

Згідно діючого законодавства України, в медичного закладу (лікарів) не має обов’язку надавати оригінали первинної медичної документації та історію хвороби за вимогою пацієнта та його близьких родичів, а інколи про заборону надання такої інформації прописано в внутрішніх положеннях медичної структури. Крім того,

в законодавстві міститься пряма заборона чи право обмеження лікарем надання медичної документації

у разі якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров’я або погіршити стан здоров’я фізичних осіб, членів його сім’ї або законного представника, зашкодити процесові лікування.

Разом з тим, на законодавчому рівні закріплено обов’язок компетентних медичних працівників та медично-лікувальних закладів надавати повну інформацію (всі відомості про особу пацієнта) за його вимогою та вимогою його близьких родичів та членів його сім’ї та право запитувачів на достовірну і своєчасну інформацію про стан свого здоров’я, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступеню.

Все ж таки, у  разі виникнення необхідності отримання такої інформації пацієнтом, та отримання її в короткі терміни,

пацієнт повинен звернутись з відповідною заявою до Головного лікаря медичної установи з проханням (вимогою) надати йому для ознайомлення чи отримання копії  медичної документації

Запитувач має право звернутись до Головного лікаря із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

Доцільно зазначити, що в чинному законодавстві України міститься чіткий і вичерпний перелік осіб, крім контролюючих, правоохоронних органів, суду, що мають право ознайомлюватись з медичною інформацією іншої фізичної особи, а саме члени сім’ї (особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки), подружжя вважається сім’єю і тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно, дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає та опікун, піклувальник мають право на інформацію про стан здоров’я дитини або підопічного.

Відповідь на запит на інформацію потрібно надати не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. Якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,

розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Про продовження строку повідомляється запитувач в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.  Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається самим медичним закладом в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

У разі якщо внутрішніми документами медичного закладу не встановлено розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.

Що робити, у разі якщо було вирішено надати відмову на запит про надання інформації про стан здоров’я пацієнта та надання  відповідних копій медичної інформації?

В даному випадку, на офіційний запит надається відмова, що має відповідати встановленим  вимогам, а саме у відмові в задоволені запиту на інформацію має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту;
 • дату відмови;
 • мотивовану підставу відмови;
 • порядок оскарження відмови (інформація про можливість оскарження дій чи бездіяльності безпосередньо до суду або, за власним вибором, до медичного закладу чи органу охорони здоров’я);
 • підпис.

Відмова в задоволені запиту на інформацію надається в письмовій формі.


 1. Рішення Конституційного Суду України від 20.01.2012 року  у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин другої, третьої статті 34 Конституції України, справа №1-9/2012, Рішення Конституційного Суду України від 30.10.1997 року у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України «Про інформацію» та ст.12 Закону України «Про прокуратуру», справа №5-зп.
 2. Наказ МОЗ України №110 від 14.02.2012, що зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 28.04.2012р. за №661/20974 «Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування»).
 3. ч.2 ст.285 Цивільного кодексу України.
 4. Стаття 32 Конституції України, ст.6 та ст.39 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Рішенні Конституційного Суду України №5-зп від 30.10.1997 року.
 5. Стаття 285 Цивільного кодексу України, ст.6 Основ законодавства України про охорону здоров’я.
 6.  п.2 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 7. Стаття 3 Сімейного кодексу України.
 8. ч.2 ст.285 Цивільного кодексу України.
 9. Постанова КМУ від 13.07.2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію».
 10. ст.20, 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 11. ст.22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».
Замовити дзвінок
Задати питання online